image003

STOPPA TJUVEN

app-miljo6-stoppa-tjuven-mindre
För snabb kommunikation mellan anslutna butiker, väktare och polis.
Eftersom snatteri och stölder är en ovälkommen del av verksamheten i butiker och även skapar en otrygg miljö för personalen har STOPPA TJUVEN, ett brottsförebyggande verktyg för smartphones, tagit fram för att underlätta kommunikationen mellan butiker och andra verksamheter.

Läs mer

DIGITAL SÄKERHETSPÄRM

Med ny teknik kan man på ett enkelt sätt säkerställa att butikspersonalen i en butikskedja alltid har tillgång till den senaste informationen om rutiner kring företagets säkerhetsarbete. Och nu har vi tagit fram en ny applikation som ska ersätta papperspärmen.

LÄS MER

SÄKER OCH LÖNSAM HANDEL

Tillsammans med Susanne Wiik och Yvonne Nylén Hermansson, konsulter på Xmentor Management AB har vi tagit fram en helt ny tjänst som ska hjälpa företag inom handel att bli såväl säkra som lönsamma.

Konceptet Säker och lönsam handel vänder sig till företag inom fysiskt handel i Sverige och Norge som vill ha hjälp med ledningsstöd, en säkrare arbetsmiljö samt verksamhetsanalyser för effektivare flöden och rutiner.

Vi är alla tre oberoende konsulter som går in och stöttar där det finns behov. Rätt person med rätt kompetens på rätt plats helt enkelt.

LÄS MER

 

Mitt namn är Pia Karlsson och jag arbetar som konsult mot handel och då främst med:

  1. Svinn
  2. Hot & rån
  3. Utbildning

Att analysera verksamheten, skapa rutiner och utbilda personal ger goda förutsättningar att påverka svinn och minska risken för rån. Jag sitter gärna med redan vid ritbordet för att nå bästa resultat.

En välutbildad personal har lätt att förstå vikten av de rutiner som finns och bidrar även med förslag till utveckling av det förebyggande arbetet i butiken.