Analyser

Svinnanalys

”För att laga en motor, måste man först ta reda på vad som är felet”

Så är det också när det gäller svinn i butiker. Att utreda problemet för att sen hitta en lösning.

Först börjar jag med att göra en ordentlig analys av verksamheten och de rutiner som finns. Analysen innefattar administrativt svinn, internt svinn och kundsvinn. Analysen ger klara besked om vad som behöver förändras. Analysen omfattar ca 200 punkter, beroende på verksamhetens art.

Analysen ligger till grund för den åtgärdsplan som upprättas. Där kan vi tillsammans se till att förändringsarbetet tar fart och att fokus hamnar på rätt insats.

Hot & rån analys

Går det verkligen att förebygga rån? En berättigad fråga och svaret är JA!

Rätt insatser gällande rutiner, hantering av kontanter, kassamiljö, kunskap hos personalen är viktiga delar för att förebygga olika typer av butiksrån

Analysen omfattar kassarån, kontorsrån och transportrån och omfattar ca 50 punkter. Analysen bygger på Svensk Handels 13-punktslista gällande butikrån

Kontakta mig så skall jag berätta mer ingående om analyserna.