SÄKER OCH LÖNSAM HANDEL

Tillsammans med Susanne Wiik och Yvonne Nylén Hermansson, konsulter på Xmentor Management AB har vi tagit fram en helt ny tjänst som ska hjälpa företag inom handel att bli såväl säkra som lönsamma.

Konceptet Säker och lönsam handel vänder sig till företag inom fysiskt handel i Sverige och Norge som vill ha hjälp med ledningsstöd, en säkrare arbetsmiljö samt verksamhetsanalyser för effektivare flöden och rutiner.

Vi är alla tre oberoende konsulter som går in och stöttar där det finns behov. Rätt person med rätt kompetens på rätt plats helt enkelt.

LEDNINGSSTÖD

Vi arbetar med er ledning inom följande områden:

 • Förstudie – åtgärdsplan
 • Vision, strategier, mål och nyckeltal
 • Ansvar och roller
 • Varumärke
 • Marknadsanalys
 • Servicegrad
 • Värdegrundsarbete
 • Coachning

SÄKER HANDEL

För en säkrare arbetsplats och tryggare personal

 • Analys och förebyggande åtgärder – hot – och rånrisk
 • Utbildning av personal
 • Framtagning av styrande säkerhetsdokument
 • Rådgivning vid om- och nybyggnad

EFFEKTIV OCH LÖNSAM HANDEL

För bästa effektivitet och lönsamhet arbetar vi tillsammans med er personal inom följande områden:

 • Verksamhetsanalys
 • Rutiner
 • Flöden
 • Utbildning (sälj- och kundserviceutbildning m m)
 • Analys av synligt och osynligt svinn
 • Internt svinn
 • Kundrelaterat svinn
 • Administrativt svinn

Susanne Wiik
http://www.xmentor.se/se/konsulter/susanne-wiik-16663402

Yvonne Nylén Hermansson
http://www.xmentor.se/se/konsulter/yvonne-nyl%C3%A9n-hermansson-16663441