Digital säkerhetspärm

Med ny teknik kan man på ett enkelt sätt säkerställa att butikspersonalen i en butikskedja alltid har tillgång till den senaste informationen om rutiner kring företagets säkerhetsarbete. Och nu har vi tagit fram en ny applikation som ska ersätta papperspärmen.

Den kallas för, den Digitala säkerhetspärmen och det är precis det den är. En pärm, i digitalt format, och den är tänkt att ersätta butikernas säkerhetshandbok som oftast är i pappersformat.

En pärm med papper är lite förlegat i större företag. Varje gång den ska uppdateras ska den ansvarige i organisationen skicka ut ett mail eller ett brev till de berörda som i sin tur ska byta ut informationen i sin pärm. Det är så lätt att det faller mellan stolarna. Även i ett internt nätverk kan det vara svårt att hålla koll på alla uppdateringar och hitta rätt information.

Med den nya Digitala säkerhetspärmen använder man surfplattor. När något nytt sker inom säkerhetsarbetet uppdateras informationen direkt i appen och när behörig personal loggar in får de meddelande om att det finns uppdateringar att läsa. Ansvarige får också information tillbaka om vilka som tagit del av de uppdateringar och ändringar som gjorts.

Det innebär att man alltid har de senaste uppdateringarna, något som annars kan vara svårt i ett företag med många butiker. All viktig information gällande säkerhet och säkerhetsrutiner finns samlade på ett och samma ställe i appen, och det blir enkelt att finna det man söker. Dessutom kommer man åt informationen även om man inte är uppkopplad mot nätet.

Den är oerhört enkel att använda och administrera.

Säkerhetspärmen