Svinn

Enligt Svensk Handel uppgår svinnet inom detaljhandel till 9 miljarder per år.  Av dessa beräknas 4,4 miljarder ingå i kundsvinn och 1,6 miljarder ingår i det interna svinnet.

Svinnreducering kräver insatser. Men det betyder inte att man bara kan köpa sig fri med hjälp av teknik.

Kundsvinn
Genom att börja med att utbilda personalen, aktivera och göra förändringar, så kommer resultatet att visa sig ganska snabbt. I förändringsarbetet kartläggs butiken och det blir faktabaserade insatser som styr förändringarna. Alla insatser blir träffsäkra.  Då kommer också behovet och investeringen av eventuell teknik att bli lyckad.

Internt svinn
Med väl genomarbetade rutiner och ett regelverk som gäller alla personer relaterade till butiken som arbetsplats, sänker man det interna svinnet.  Även här krävs kartläggning och förändringar som faktabaserats genom att först göra en analys av verksamheten.

Den absolut viktigaste investeringen för att sänka svinn är PERSONALEN !!!