Utbildningar

För mig är det en fantastisk känsla att få möta butikspersonal och ge dem nya idéer och infallsvinklar på hur de kan förbättra sitt förebyggande arbete både vad det gäller svinn i olika former och hot & rån.

Det är många saker som påverkar det kundrelaterade svinnet. Men oavsett butik, sortiment, läge och så vidare, finns det alltid arbetsmetoder som kan anpassas till butiken.

Kundsvinn

Utbildningen bygger på följande punkter

 • Vad är svinn?
 • Vem är snattaren?
 • Hur ska ni motverka och sänka svinnet?
 • Vilka arbetsmetoder är bäst?
 • Att agera rätt i olika situationer

Utbildningen lägger tonvikt på förebyggande insatser och arbetsmetoder som alla i butiken kan använda. INTE att fånga tjuvar!

Hot & Rån

Att utsättas för ett rån är en hemsk upplevelse. Mycket går att förebygga med rätt insatser och goda rutiner. Med kunskap minskar risken för rån.

Utbildningen bygger på följande punkter

 • Vad är ett rån?
 • Den typiske rånaren
 • Vad händer under ett rån?
 • Vad sker efter ett rån?
 • Att ta ett signalement
 • Tiden efter rånet
 • Förebyggande insatser

Utbildningen är ett stöd för det förebyggande arbetet och rutiner som inte alltid känns bekväma men som är nödvändiga för en tryggare arbetsplats.